< کمپین هواداران هوای سالم و فناوری نوین >

< کمپین هواداران هوای سالم و فناوری نوین >

در تمامی اعصار خانه بعنوان مأمن و استراحتگاه فردی و خانوادگی انسان که با توجه به ذوق و سلیقه و نیازهای روحی و جسمی و شخصیتی افراد بنا میگردد شناخته شده است.
باپیشرفت صنعت و تکنولوژی ؛ لوازم رفاهی زیادی وارد زندگی بشر شد که تأثیر فوق العاده ای در ایجاد یک زندگی راحت و آسانتر داشت . ولی ورود این لوازم تبعاتی را نیز در مواردی به همراه داشت که از جمله آنها میتوان به جاروی برقی اشاره نمود. این پدیده علاوه بر محاسن بسیاری که دارد ، با صدای ناهنجار خود آلودگی صوتی در محیط ایجاد نموده و باعث بروز مشکلات برای کاربران ، بخصوص برای افراد حساس به صدا و بیماران اعصاب و روان میگردد. همانطور که انسان همیشه برای راحت تر زندگی کردن راه حل هایی را پیدا می کند با اختراع جاروی مرکزی که محل نصب آن در خارج از محل زندگی و محل کار می باشد. ضمن استفاده از این سیستم زیست محیطی که ازملزومات اصلی یک خانه به شمار می رود آلودگی صوتی را از فضای منزل به بیرون انتقال داده و موجبات آرامش و امنیت جسمی و روحی افراد را فراهم آورده است .