پروژه های ما

“چند مورد از  پروژه های اجراء شده ، جاروهای مرکزی آپامه”

نصب جاروی مرکزی-آپامه/ تهران ، خیابان پیروزی >> تعبیه دستگاه داخل کمد دیواری

اجراء و نصب سیستم جاروی مرکزی آپامه – توسط نمایندگی شرکت /  ساری

 


 

 

 


اجراء و نصب سیستم جاروی مرکزی آپامه- توسط نمایندگی شرکت/ منزل دوبلکس > اشتهارد

 

 

اجراء و نصب جاروی مرکزی آپامه –توسط نمایندگی شرکت/ کارخانه نساجی>یزد

 

 

 

مراحل اجراء و نصب جاروهای مرکزی آپامه (( روی کانکس صادراتی شرکت ماموت  ))

 

اجراء و نصب جاروی مرکزی آپامه-  توسط نمایندگی شرکتدر مجتمع مسکونی / قزوین

اجراء و نصب جاروی مرکزی آپامه /منزل 2 طبقه -تهران میدان شهدا

اجراء و نصب سیستم جاروی مرکزی آپامه  – توسط نمایندگی شرکت  > کرج


اجراء و نصب جاروی مرکزی  آرایشگاهی آپامه – توسط نمایندگی شرکت/ سالن زیبایی بانوان > تهران

اجراء و نصب جاروی مرکزی آپامه – توسط نمایندگی شرکت/کارواش – قائمشهر

اجراء و نصب سیستم  جارو مرکزی آپامه – توسط نمایندگی شرکت/در منزلی  قدیمی ساخت > تهران

اجراء و نصب سیستم جاروی مرکزی آپامه –توسط نمایندگی شرکت / تنکابن